Regulamin

REGULAMIN akcji promocyjnej BeRAW
Akcja – „Kup produkty BeRAW i zdobądź kod dostępu do BeActiveTV”

1. Organizator akacji promocyjnej.

Organizatorem akcji promocyjnej, organizowanej pod nazwą: „Kup produkty BeRAW i zdobądź kod dostępu do BeActiveTV”, zwanej dalej „Akcją” jest Purella Food Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Biedronki 66a, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000565049, NIP: 9512394917, REGON: 361898145, reprezentowaną przez: Michała Czerwińskiego – Członka Zarządu i Piotra Maciejewskiego – Członka Zarządu zwana dalej „Organizatorem„.

2. Warunki uczestnictwa i czas trwania akacji promocyjnej.

2.1. Akcja rozpoczyna się w dniu 15.11.2017r. i trwa do dnia 27.11.2017r. lub do wyczerpania kodów promocyjnych.
2.2. Akcja przeprowadzona jest w wybranych 64 sklepach sieci Carrefour w całej Polsce, pełna lista sklepów jest wymieniona w załączniku nr 1 do regulaminu.
2.2.1. Uczestnikiem Akcji może być każda osoba fizyczna, nabywająca towary marki BeRAW, o których mowa w pkt 3.1. Regulaminu, jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego („Uczestnik”).

3. Zasady przeprowadzenia Akcji.

3.1. Do udziału w Akcji uprawnia zakup przez Uczestnika w okresie od dnia 15 listopada 2017r. do dnia 27.11. 2017r. produktów z linii BeRAW Ewa Chodakowska za co najmniej 25 zł brutto.
3.2. Każdy Uczestnik, który w okresie od dnia 15 listopada 2017r.do dnia 27.11.2017r. dokona takiego zakupu oraz odbierze i zachowa paragon z kasy fiskalnej sklepu,
w którym dokonał zakupu, potwierdzający dokonanie zakupu, jest uprawniony do odbioru „Kodu promocyjnego” na 15 (piętnasto) dniowy dostęp do platform BeActiveTV w biurze obsługi klienta, sklepów, które biorą udział w promocji.
3.3. Pula kodów w Akcji wynosi 5 000 szt. Promocja trwa zatem do dnia 27.11.2017 lub do dnia wyczerpania kodów promocyjnych.
Każdy kod promocyjny ważny będzie przez maksymalnie 3 miesiące począwszy od dnia 15 listopada 2017r.

4. Postępowanie reklamacyjne.

4.1.1. Każdemu Uczestnikowi akcji przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji od dnia rozpoczęcia Loterii (15 listopad 2017 roku) do dnia jej zakończenia (27 listopada 2017 roku). Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu lub doręczone do Organizatora po dniu 27 listopada 2017 2017 roku nie są rozpatrywane pomimo ich prawidłowego wniesienia zgodnie z datą stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację.
4.1.2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane Uczestnika zgłaszającego reklamację (imię i nazwisko Uczestnika oraz dokładny adres korespondencyjny Uczestnika wraz z kodem pocztowym reklamującego) datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, dokładną nazwę Akcji oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.
4.1.3. Reklamacje należy kierować na piśmie drogą pocztową na adres Organizatora: Purella Food Sp. z o.o., ul. Biedronki 66a , 02-959 Warszawaz dopiskiem: reklamacja akcji – ” „Kup produkty BeRAW i zdobądź kod dostępu do BeActiveTV”,
4.1.4. Osoba wnosząca reklamację jest powiadamiana o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
4.1.5. Roszczenia związane z udziałem w akcji promocyjnej przedawniają się z upływem 3 miesięcy od dnia wymagalności.

5. Postanowienia końcowe

1.1.1. Regulamin niniejszej akcji dostępny jest do wglądu na stronie internetowej akcji pod adresem: www.purellafood.pl oraz w siedzibie Organizatora w Warszawie przy ul. Biedronki 66a a także w biurze obsługi klienta sklepów Carrefour biorących udział w promocji. Na pisemny wniosek Uczestnika Organizator zobowiązany jest wysłać do Uczestnika Regulamin akcji drogą pocztową.
1.1.2. Uczestnik przed przystąpieniem do akcji powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać określonych w Regulaminie zasad akcji, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w akcji.
1.1.3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników akcji określone są w niniejszym Regulaminie oraz we właściwych przepisach prawa.
1.1.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie spory wynikające z akcji są rozpatrywane przez właściwy sąd według przepisów obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Załącznik nr 1.

Lista sieci objętych akcją:

Lp. Nazwa skrócona KOD POCZTOWY MIASTO Ulica
1 Łodź Kolumny 93-342 Łódź ul. Kolumny 6/36
2 Zakopianka 30-418 Kraków ul. Zakopiańska 62
3 Targówek 03-287 Warszawa ul. Głębocka 15
4 Reduta 02-326 Warszawa Al. Jerozolimskie 148
5 Borek 50-984 Wrocław Gen. Józefa Hallera 52
6 Roździeńskiego 40-315 Katowice Al. Roździeńskiego 200
7 Bemowo 01-466 Warszawa Al. Powstańców Śląskich 126
8 Plejada 41-923 Bytom Al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 25
9 Turzyn 70-342 Szczecin ul. Bohaterów Warszawy 42
10 Morena 80-172 Gdańsk ul.Schuberta 102 A
11 Wileńska 03-734 Warszawa Targowa 72
12 Czyżyny 31-870 Kraków ul. Medweckiego 2
13 – Toruńskie Centrum Handlowe "Bielawy" 87-100 Toruń ul. Olsztyńska 8
14 Galeria Pomorska 85-739 Bydgoszcz Fordońska 141
15 41-200 Sosnowiec ul. Staszica 8b
16 Arkadia 00-175 Warszawa Al. Jana Pawła II 82
17 Dąbrówka 65-096 Zielona Góra ul. Dąbrówki 5
18 Piekary 59-220 Legnica ul. Piłsudskiego 84
19 Ogrody 82-300 Elbląg Ul. Płk. Dąbka 152
20 Witosa 30-612 Kraków ul. Witosa 7
21 Bałuty 91-211 Łódź ul. Szparagowa 7
22 Przybyszewskiego 93-120 Łódź ul. Przybyszewskiego 176/178
23 Pestka 61-696 Poznań Al. Solidarności 47
24 62-800 Kalisz ul.Poznańska 121-131
25 Parkowa 41-500 Chorzów ul. Parkowa 20
26 Lwowska 22-403 Zamość ul. Lwowska 56
27 Łagów 59-900 Zgorzelec ul. Jeleniogórska 42
28 Arena 44-102 Gliwice Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego 1
29 10-685 Olsztyn ul. Krasickiego 1B
30 – Galeria Śląska 44-200 Rybnik ul. Gliwicka 45
31  – Galeria Grudziądzka 86-300 Grudziądz Ul. Konarskiego 45
32 Glinki 85-140 Bydgoszcz Al. Jana Pawła II 115
33 Forum 44-100 Gliwice Ul.Lipowa 1
34 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Warszawska 61
35 67-200 Głogów ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 12
36 62-510 Konin ul. Paderweskiego 8
37 47-220 Kędzierzyn Koźle Ul. Kozielska 20
38 32-300 Olkusz ul. Rabsztyńska 2
39 99-300 Kutno Ul.Oporowska 6A
40 Fordon 85-791 Bydgoszcz Ul.Skarżyńskiego 2
41 Zielone Wzgórze 15-660 Białystok Ul. Wrocławska 20
42 20-315 Lublin AL.Witosa 6
43 Gryf 70-807 Szczecin Ul. Wiosenna 32
44 44-335 Jastrzębie Zdrój Ul. Podhalańska 26
45 Factory 80-174 Gdańsk ul.Przywidzka 6
46 Turawa 46-022 Opole ul. Dębowa 1
47 Hipermarket Jaworzno „Galena” 43-600 Jaworzno ul. Grunwaldzka 59
48 Posnania 61-136 Poznań ul. Pleszewska 1
49 Galeria Północna 03-144 Warszawa ul. Światowida 17
50 CARREFOUR MARKET WWA SADYBA 02-903 Warszawa ul. Powsińska 31
51 CARREFOUR MARKET WWA ZLOTE TARASY 00-120 Warszawa ul. Złota 59
52 CARREFOUR MARKET WROCLAW PL. DOMINIKANSKI 50-159 Wrocław Plac Dominikański 3
53 CARREFOUR MARKET OTWOCK 05-400 Otwock ul. Matejki 3
54 CARREFOUR MARKET WWA BIALOLEKA 03-144 Warszawa ul. Światowida 18
55 CARREFOUR MARKET SIEDLCE 08-110 Siedlce ul. Monte Cassino 77
56 CARREFOUR MARKET WWA SOLEC 00-391 Warszawa ul. Solec 32/34
57 CARREFOUR MARKET WWA SAWA 00-017 Warszawa ul. Marszałkowska 104/122
58 CARREFOUR MARKET LEGIONOWO 05-120 Legionowo ul. Piłsudskiego 43a
59 RADOM GALERIA SLONECZNA 26-609 Radom B.Chrobrego 1
60 CARREFOUR EXPRESS WWA SASKA KEPA 03-944 Warszawa Plac Przymierza 6
61 PODKOWA LESNA 05-807 Podkowa Leśna ul. Gołębia 26A
62 KRAKOW KAZIMIERZ 31-536 Kraków Podgórska 34
63 CARREFOUR MARKET LODZ LEGIONOW 90-701 Łódź ul. Legionów 16
64 WROCLAW SUCHA 50-086 Wrocław ul. Sucha 1-11

PDF do pobrania